مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید آخرین تمرین خود را قبل از بازی مقابل ویا در والدبباس انجام داد.

در پانزده دقیقه اول تمرینی که برای خبرنگاران باز بود، والورده بدون مشکل تمرین کرد و هیچ مشکلی برای بازی فردا نخواهد داشت. بازیکن اروگوئه ای بدین ترتیب گزنیه های رئال در خط هافبک را بیشتر خواهد کرد.

آسنسیو، مارسلو، مودریچ و ایسکو چهار مصدوم فعلی رئال مادرید هستند که قطعا فردا بازی نمی کنند