مرجع خبری رئال مادرید : خورخه والدانو مدیر ورزشی اسبق رئال مادرید در ال پایس در مورد شکست مقابل پی اس جی و َآخرین شرایط تیم توضیح داد.

وی اظهار داشت :” فوتبال به شدت بی حافظه است و به همین خاطر زیدان باید فعلا منتظر ساخته شدن مجسمه اش بماند چرا که چاقوهای بیشتری در راه هستند. او فعلا یک پیانوی تنظیم نشده را در اختیار گرفته است. تیمی که طراحی مناسبی ندارد و در حال حاضر نه دفاعی بازی می کند، نه هجومی بازی می کند و نه میانه آنها.”