مرجع خبری رئال مادرید : آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید پیش از جدال حساس با سه‌ویا برگزار شد.