مرجع خبری رئال مادرید : نشریه محلی سویا که “استادیو دپورتیوو” نام دارد در آستانه بازی این تیم و رئال مادرید تیتر زد:”پیزخوان برای رئال مادرید طلسم شده. در هیچ استادیومی این قدر مشکل نداشتند، چهار بازی بدون برد.”