مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو رگیلون مدافع چپ رئال مادرید که قرضی به سویا رفته در مورد بازی امشب گفت :” برای بازی خاصی است. فقط برای بردن وارد زمین می شویم. من در رئال مادرید شکل گرفت هام و در ان جا رقابت کردن و بردن را به تو یاد می دهند. در حال حاضر سویا تیم من است. لوگوی من سویاست. هوادارانم سویا هستند و استادیو ممن پیزخوان است. بازی زیبایی باری لذت بردن است.”

وی افزود :” رئال مادرید همیشه رئال مادرید است. شاید دوره بدی را داشته باشند اما همیشه می توانند به تو ضربه بزنند. باید خیلی محتاط باشیم و به خوبی آماده شویم چرا که بازی خیلی مشکلی در راه خواهد بود.”

رویارویی با بیل:” او را می شناسم. مهارش خیلی مشکل است. یک سال با او بودم و می دانم که چطور حرکت می کند اما دفاع مقابل او خیلی مشکل است.”

سال حضورش در رئال مادرید :” تجربه ای که داشتم فارموش نشدنی است. اولین سال خود در رئال مادرید را داشتم. در فوتبال حرفه ای این برای یک بچه غیرقابل تصور است. این تجربه را تا آخر عمر در خاطر خواهم داشت و با احساس از آن یاد خواهم کرد.”

آمدن زیدان :” مربی سلایق و اولویت های خاص خودش را دارد. وقتی آمد به مارسلو اعتماد کرد و با حضور مندی طبیعی بود که من بروم تا دقایق بیشتری پیدا کنم و فکر می کنم مقصد مناسبی انتخاب کرده ام.”

مندی:” مربی تصمیم می گیرد. او انتخاب کرد و تصمیم  گرفت. دلیلی ندارد که نگران این مسئله باشم. این چیزها در فوتبال رخ می دهند.”

بازگشت به رئال مادرید :” فقط به امروز فکر می کنم. هر چه بادا، باد.”