مرجع خبری رئال مادرید : شروع ضعیف رئال مادرید در لیگ از همه نظر مشهود است. یکی از عیب های واضح رئال مادرید در خط دفاعی با دریافت 9 گل در پنج بازی و میانگین 1.8 گل خورده در هر بازی است.

کورتوا فصل خوبی نداشته و در پاریس هم روی دو گل اول نمایش ضعیفی داشت.  عملکرد ضعیف گلر بلژیکی در اولین بازی مهم فصل انتقادهای زیادی را برانگیخته است. او بدترین امار دوران فوتبالش را در رئال دارد چرا که در رئال هر 63.15 دقیقه یک گل می خورد اما در خنک هر 86.25 دقیقه یک گل می خورد، در اتلتیکو هر 110 دقیقه و در چلسی هر 91.01 دقیقه.