مرجع خبری رئال مادرید : سانتیانا مهاجم اسبق رئال مادرید در مورد آخرین شرایط تیم صحبت کرد.

نخریدن پوگبا و فروش سبایوس، کواچیچ و یورنته :” پوگبا می توانست یک تقویت  مناسب از نظر فنی برای تیم باشد. هر چند که شخصیتش را نمی شناسم. خط هافبک خیلی خبوی داریم. مودریچ، کاسمیرو و کروس سه ستاره در سطح جهانی هستند و به همین خاطر شاید خرید پوگبا زیاد ضروری به نظر نمی رسید اما آنها جایگزین ندارند و بعد از آنها هافبک هجومی در تیم وجود دارد یعنی ایسکو و خامس. باید به جلو نگاه کنیم. ترکیب خوبی داریم.”

فروش کیلور و حفظ کورتوا :” هر دو دروازه بان های بزرگی هستند. البته مهم این است که مربی به کدام بیشتر اعتماد داشته باشد. اگر زیدان بیشتر به کیلور اعتماد داشت، اجازه رفتنش را صادر نمی کرد. اگر به کورتوا اعتماد دارد هم عالی است. کیلور خدمات بی نظیری به رئال داد. ناراحت شدم که بازیکنی حرفه ای که همیشه درست صحبت می کرد، جدا شد.”

هازارد:”مشکلش این است که در تابستان تیم را عوض کرد و مصدومیت هایی داشت. هنوز به سطحش نرسیده است. اما بازیکن بی نظیری است و در بهترین سطح می تواند خودش را ثابت کند. بین خطوط حرکت می کند، دریبل می زند، گل می زند و فضاها را باز می کند. اما باید بیشتر بازی کند تا ببینیم که به چه سطحی می رسد. یوویچ هم همین طور چرا که به نظر می رسد آنها هماهنگ نشده اند.”

خامس و بیل:”هیچ کس به کیفیت آنها شکی ندارد. رابطه شان با مربی بحث مهمی است. اما بازیکنان خیلی خوبی هستند. مربی تصمیم نهایی را می گیرد. به نظرم غرور بیل جریحه دار شده و می خواهد ارزشهایش را نشان بدهد. او بازیکنی است که سرعت بالایی دارد، خوب شوت می زند و خوب سر می زند. باید به او اعتماد داشته باشیم. ”

اخراج زیدان:”تازه در شروع راه هستیم. بعد از موفقیت هایی که داشته باید به او خیلی فرصت بدهیم. تیم می تواند خوب بازی کند و این را نشان داده است. زیدان برای رئالی کارهای زیادی کرده و رئالی ها باید بیش از همیشه از او حمایت کنند.”