مرجع خبری رئال مادرید : کپا آریزابالاگا دروازه بان چلسی در این باره که زمانی در یک قدمی پیوستن به رئال مادرید بوده، صحبت کرد.

دروازه بان تیم ملی اسپانیا بیان کرد:” چند ماه بود که مادربزرگم من را بیشتر در روزنامه ها می دید تا از نزدیک. در مورد من خیلی صحبت می شد. مصدومیت هم باعث شده بود روزهای خوبی نداشته باشم. قراردادم رو به پایان بود و از ژانویه می توانستم با مشتریانم صحبت کنم. در نهایت ماندنی شدم و قراردادم تمدید شد. می خواستم بمانم. هازارد؟ از نظرم همیشه شرایط بدنی خوبی داشته و موفق خواهد شد.”