فابیان در رادار

رئال مادرید شرایط پدیده تیم ملی را دنبال می کند

به جمع هافبک های مورد نظر رئال مادرید اضافه شده

در ناپولی رقم فسخ قرارداد ندارد

زنگ خطر برای بیل و مودریچ

بازیکن ولزی بازی را با مصدومیت تمام کرد و بازیکن کروات در تقابل دو تیم ملی با مصدومیت از زمین خارج شد