مرجع خبری رئال مادرید : پدرو لئون هافبک ایبار در مصاحبه با اوندا سرو در مورد دوران حضورش در رئال مادرید صحبت کرد. این بازیکن مدتی در رئال بازی می کرد اما بدرتفاری های مربی پرتغالی وقت رئال باعث شد تا دقایق کافی نصیبش نشوند. او حالا می گوید که وقتی در رئال بازی نمی کرده می توانسته پیشنهاد خوب دیگری که داشته را بپذیرد اما مربی وقت رئال اجازه رفتنش را نداده تا عملا استعدادش سوخت شود و از نظر روحی افت کند.

رفتن از رئال مادرید:” وقتی در رئال مادرید بودم از سیتی، چلسی و میلان پیشنهاد داشتم. در زمستان مشتریانی داشتم اما مربی پرتغالی نگذداشت بروم. نمی خواستم تحت تاثیر آن شرایط قرار بگیرم اما حقیقتا نمی توانم خودم را تنها مقصر آن اتفاقات بدانم. در آن فصل رختکن به شدت متحد بود. من هم با وجود مشکلاتم حمایت ها را حس می کردم. در آن زمان همیشه در مورد مربی پرتغالی صحبت می شد. نمی خواستم در موردش صحبت کنم اما همیشه سعی می کردم از حرفهایم چیزی در بیاورند. “