مرجع خبری رئال مادرید : لوکا مودریچ هافبک کروات رئال مادرید رد مورد مصدومیتش در بازی تیم های ملی کرواسی و ولز صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” ضربه ای دریافت کردم که احساس درد می کنم و پایم خیلی ورم کرده اما مصدومیتم جدی نیست و تا چند روز دیگر خوب می شوم. دکتر یانکوویچ پزشک تیم ملی گفت که مصدومیت ناخوشایندی است ما بعید است که طولانی باشد.خیلی سریع این را به پزشکان رئال اطلاع دادم.  تصور می کنم که رئال مادرید بیانیه ای بدهد چرا که مصدومیت جزئی است اما مدت زیادی از میادین دور نخواهم بود.”