مرجع خبری رئال مادرید : کاسمیرو هافبک برزیلی در مصاحبه با خورخه والدانو مدیر ورزشی اسبق رئال در مورد مسائل مختلفی صحبت کرد. وی اظهار داشت :” در سائوپائولو در تست ها مهاجم بودم. شرایط بدنی خوبی داشتم. همیشه بلندقامت ترین بودم و گلهای زیادی با ضربه سر می زنم.”

بازیکن برزیلی در مورد حضورش در تست سائوپائولو گفت:” وقتی در سن 12 یا 13 سالگی به تیم ملحق شدم، 300 بازیکن در تست ها حضور داشتند و 50 بازیکن انتخاب می شدند. من خودم را به عنوان مهاجم معرفی کردم و کفتم که در این پست بازی می کنم. وقتی نوبت دروازه بان ها شد، سه نفر دستشان را بالا بردند. در زمان اسم بردن از مهاجمان دیدم که چهل نفر دستشان را بالا برده اند. به همین خاطر گفتم که مهاجم نیستم چرا که رقابت زیاد بود. در مورد هافبک هجومی ها هم همین شد. بعد از آن مربی گفت که چه کسی هافبک دفاعی است. هفت یا هشت نفر دستشان را بالا بردند و می هم گفتم:” من، خودم هافبک دفاعی هستم.” در پست هافبک دفاعی تمرین می کردم و مربی به من گفت که باید مهاجم باشم. اما من تاکید کردم :” من هافبک دفاعی هستم.” و از آن جا همه چیز آغاز شد!”