مرجع خبری رئال مادرید : دست رئال مادرید در خط هافبک خالی است و با توجه به این که تلاش های رئال برای خرید پوگبا و فن ده بیک شکست خورده این خالی بودن دست تیم مشهود است.

کاسمیرو، کروس و مودریچ خط هافبک فیکس رئال است و فدریکو والورده تنها گزینه ذخیره آنهاست. البته ایسکو و خامس هم هافبک هجومی هایی هستند که می توانند به تیم کمک کنند.

دست زیدان به شدت خالی است و این را به خوبی می توان حس کرد. فدریکو والورده و کاسمیرو به طور مثال سفرهایی طولانی در بازیهای ملی داشته اند و به استراحت نیاز دارند. رئال مادرید در خط هافبک مشکل دارد و همین مسئله نگرانی ها را بیشتر می کند.