مرجع خبری رئال مادرید : ال دسمارکه گزارش داده است که رئال مادرید در نظر دارد که برای خرید انگولو کانته 100 میلیون یورو به علاوه خامس را بپردازد ادعایی که عجیب و تا حد زیادی مضحک به نظر می رسد.

گفته می شود که چلسی برای فروش کانته مبلغ 160 میلیون یورو طلب کرده و به همین خاطر رئال مادرید این پیشنهاد را داده است.