مرجع خبری رئال مادرید : اونای امری سرمربی آرسنال از مدیران تیمش خواسته تا دنی سبایوس هافبک آندلوسی در رئال مادرید را در فصل آینده حفظ کنند.

در حقیقت سبایوس به صورت قرضی راهی ارسنال شده و امری خواستار ان شده تا قراردادش به صورت دائمی شود و همه چیز به سرانجام برسد. باید دید که آرسنالی ها موفق به انجام این کار می شوند یا نه.