مرجع خبری رئال مادرید : اس ادعا کرده است که احتمال حضور ایسکو و مارکو آسنسیو هافبک مایورکایی رئال مادرید در لیست روبرتو مورنو برای یورو خیلی کم است.

در مورد آسنسیو به نظر می رسد که مصدومیت طولانی مدتش یورو را از او می گیرد چرا که در بهترین حالت فروردین به میادین برمی گردد و تا زمانی که به مرز آمادگی برسد عملا یورو را از دست خواهد داد. شرایط برای ایسکو اما فرق دارد. مورنو در حال حاضر بازیکنانی نظیر سبایوس، فابیان و سارابیا را بالاتر از او می بیند و حتی بازیکنانی نظیر سوسو نیز رقبای جدی ایسو به شمار می روند.