مرجع خبری رئال مادرید : ایکر کاسیاس کاپیتان اسبق رئال مادرید تصویری از خودش در حال پیگیری تمریناتش در زمین تمرین پورتو منتشر کرد. در ماه اسفند یا فروردین قرار است که مشخص شود که کاسیاس رسما فوتبال را کنار می گذارد یا شانس دوباره بازی کردن را دارد. مشکل قلبی فعلا کاسیاس را از فوتبال دور کرده است.