مرجع خبری رئال مادرید : کاسمیرو مشکلی برای بازی مقابل مایورکا ندارد چرا که چهار کارته است .در حقیقت او در مقابل لوانته، وایادولید و گرانادا کارت زرد گرفته و کارت زردش مقابل ویارئال هم لغو شده است. بدین ترتیب این بازیکن سه کارته است و حتی اگر مقابل مایورکا بازی کند و کارت بگیرد هم چهار کارته می شود و محروم نیست.

دادگاه عالی ورزش کارت زرد رئال مادرید مقابل گرانادا را لغو کرد. در این بازی کروس، مودریچ و لوکاس وازکز به علت محرومیت حضور ندارند.  والورده هم فقط با یک جلسه تمرین به این بازی می رسد.