مرجع خبری رئال مادرید : آندره ژاردین سرمربی تیم زیر 23 سال برزیل در نظر دارد که وینیسیوس را در لیست مسابقات راهیابی به المپیک قرار بدهد.

این مسابقات بین 25 دی تا 12 بهمن در کلمبیا برگزار شود و ممکن است که وینیسیوس در مقطع مهم فصل بازیهای رئال در لیگ و کوپا را از دست بدهد. رودریگو گوئس دیگر بازیکنی است که چنین شرایطی دارد. ژاردین سرمربی تیم المپیک برزیل گفت :” ببینیم که چقدر شانس داریم تا در این مسابقات از وینیسیوس استفاده کنیم.”

رئال مادرید نمی خواهد که دو بازیکن جوان که رویشان سرمایه گذاری کرده را وسط فصل از دست بدهد و از آنها استفاده  کند. باید دید که رئال این اجازه را به آنها می دهد یا نه.  وینیسیوس در این فصل 313 دقیقه در ده بازی داشته که در سه تا از بازیهیا فیکس بوده است.