مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید به دنبال خرید فابیان رویز هافبک اسپانیایی ناپولی است و شرایط خرید وی را دنبال می کند.

رئال مادرید از رویز خواسته که یا قرارداد فعلیش که تا 2023 به اتمام می رسد را تمدید نکند، یا این که در صورت تمدید، رقم فسخ را به زیر 100 میلیون یورو برساند. مدیر ناپولی خیلی سخت مذاکره می کند و اگر در قرارداد جدید رقم فسخ این بازیکن مبلغ بالایی باشد عملا خرید وی غیرممکن خواهد شد.