مرجع خبری رئال مادرید : اوکی دیاریو گزارش داده است که رئال مادرید شرایط خرید دو پدیده تیم آیندهوون را زیر نظر گرفته است.

محمد ایهاتارن 17 ساله در خط هافبک بازی می کند و دونیل مالن 20 ساله در خط حمله بازی می کند. مالن در تیم ملی هلند نیز بازی کرده و گل زده است. او در این فصل در هجده بازی شانزده گل زده و شش پاس گل داده است.