مرجع خبری رئال مادرید : جنگ برای مشخص شدن زمان و مکان ال کلاسیکو ادامه دارد. لالیگا پیشنهاد داده که محل بازی رفت عوض شود و در برنابئو باشد و بازی برگشت در نیوکمپ چرا که اعتراضات سیاسی مردم کاتالونیا در روز چهارم آبان برگزاری بازی را دچار مشکل کرده است.

آس گزارش داده است که دولت هم تمایلی به برگزاری ال کلاسیکو در روز چهارم ابان ندارد. در حقیقت دولت اسپانیا حس می کند که با توجه به مسائل امنیتی معقول نیست که بازی در زمان از پیش تعیین شده برگزار شود. دولت ترجیح می دهد که بازی در روز مذکور برگزار نشود اما مشخص نیست که آنها به دنبال تعویق زمان بازی هستند یا تغییر محل برگزاری این بازی. تصمیم نهایی را اما کمیته مسابقات می گیرد. پلیس کاتالونیا به دولت اعلام کرده که در شرایط فعلی تامین امنیت ال کلاسیکو بسیار مشکل است.

وبسایت “سونامی دموکراتیک” که برگزاری اکثریت اعتصاب ها و تظاهرات های اعتراض به دستگیری مقامات کاتالونیا را پیگیری می کند تظاهراتش در روز چهارم آبان را پس از انتشار خبر احتمال تغییر زمان یا مکان بازی، معلق کرده و در بیانیه جدیدش مشخص نکرده که قرار است در روز مقرر برای ال کلاسیکو اعتراضی انجام شود یا نه.

از سویی گفته می شود که بارسا به شدت از دست خاویر تباس رئیس لالیگا دلخور است چرا که تباس قبل از آن که نامه رسمی را در مورد احتمال تغییر مکان یا زمان ال کلاسیکو به آنها بزند، اطلاعی به آنها نداده است. بارسا می خواهد با تغییر مکان بازی به برنابئو مخالفت کند چرا که می خواهند نشان بدهند که با وجود مسائل سیاسی و غیر ورزشی اوضاع آنها کاملا عادی است و هیچ تغییری ایجاد نشده است.