مرجع خبری رئال مادرید : سفر فیگو به مادرید بهانه ای شد تا بازیکن پرتغالی اسبق رئال مادرید با هم تیمی های سابقش هیرو و رائول، سرمربی اسبق رئال یعنی ویسنته دل بوسکه و کمک مربی اسبق تیم، تونی گرانده ملاقات کند.