مرجع خبری رئال مادرید : نام آرسن ونگر دوباره پیرامون رئال مادرید در روزهای اخیر مطرح شده است. دلیلش هم این است که او تائید کرده که به خاطر وفاداری به ارسنال فداکاری های زیادی کرده و پیشنهادهایی نظیر رئال مادرید را رد کرده است. ونگر در دوران حضورش در آرسنال سه بار پیشنهاد رئال مادرید را رد کرد.

ونگر در سپتامبر 1996 به آرسنال ملحق شد و در 22 سال حضور در این تیم چهار قهرمانی لیگ انگلیس و هفت قهرمانی جام حذفی کسب کرد.موفقیت هایش باعث شد تا باشگاه هایی نظیر رئال مادرید به سراغش بیایند. او در سال 2003 پیش از هر زمانی به رئال نزدیک بود. ونگر و پرز در پاریس با هم جلسه ذاشتند. ونگر نگران بود که صبر در رختکن رئال خیلی کم است و از سویی آزادی عمل انگلیس را ندارد. او می خواست که همان طور کار کند که خودش دوست داشت و به همین خاطر ترجیح داد که جانشین دل بوسکه نشود و بدین ترتیب این عنوان به کی روش رسید. ونگر ترجیح می داد که در جایی باشد که به او آزادی عمل می دهند و به همین خاطر پیشنهاد رئال را رد کرد. ونگر می گوید که پیشنهاد رئال را رد کرده چون می دانسته که در هیچ باشگاه انگلیسی نمی توانسته مثل آرسنال 22 سال بماند.

ونگر در سال 2009 هم پیشنهاد رئال مادرید را رد کرد تا پلگرینی شیلیایی سرمربی رئال شود.  او این بار هم نخواست که ریسک حضور روی نیمکت رئال را بپردازد. ونگر در مصاحبه های اخیرش گفته است که نمی داند رد پیشنهاد رئال تصمیم درستی بوده یا نه چرا که در برنابئو پول بیشتری در اختیارش قرار می گرفت و مجبور نبود که با خساست مدیران باشگاهی نظیر آرسنال سر کند.

آخرین باری که نام ونگر پیرامون رئال مطرح شد به سال 2016 و گزارش نشریه اکیپ برمی گردد. زیدان در آن زمان سه تساوی پیاپی کسب کرده بود. البته آن پیشنهاد چندان جدی نبود اما با این وجود احتمالا تماس هایی گرفته شده بود.