مرجع خبری رئال مادرید : سرجیو گونزالس سرمربی وایادولید در کنفرانس مطبوعاتی در مورد تعویق ال کلاسیکو صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” اگر کسی به این تصمیم گرفته که این بازی باید به تعویق بیافتد دلایل خاص خودش را داشته است. اگر فکر می کردند که بازی ما نیز قرار نیست ارامش داشته باشد، آن را به تعویق می افتند. به هر صورت رئال و بارسا حالا می توانند استراحت بیشتری داشته باشند.”