مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید با زیدان در چهار بازی اخیرش دوازده گل زده و هیچ گلی نخورده است. رئال در این چهار بازی سه برد و یک تساوی نصیبش شده است.

رئال در سه تا از چهار بازی اخیر ترکیب ثابتی داشته که تنها بازی که نبرده همان بازی بود که به این ترکیب دست زد. کورتوا، کارواخال، واران، راموس، مارسلو، کاسمیرو، فدریکو، کروس، رودریگو گوئس، بنزما و هازارد ترکیب ایده آل او را تشکیل می دهند که حاصلش گلباران کردن گالاتاسرای و لگانس در برنابئو بود.

مهمترین نکته این ترکیب مربوط به حضور فدریکو والورده و رودریگو گوئس است که می درخشند و جایی برای بقیه نمی گذارند. بازیکنانی نظیر بیل و مودریچ با توجه به افتشان باید پشت سر این ترکیب بمانند.