مرجع خبری رئال مادرید : رفتارهای گرت بیل به نظر می رسد که هم تیمی هایش را عصبانی کرده است.

تونی کروس در مصاحبه با وبسایت آلمانی رئال توتال با صراحت در مورد گرت بیل صحبت کرده است:”بیل در رئال مادرید ناراضی است؟ نمی دانم. در تابستان در یک قدمی جدایی بودم. پس از همه این چیزها وقتی همه چیز حل شده به نظر می رسد، آسان نیست که شرایط عادی بماند. با این وجود به نظرم بیل با انگیزه ظاهر می شود وبازیهای خوبی هم در این فصل داشته است. اما چیزی که در موردش ناراحت کننده است این است که با مصدومیت از تیم ملی برگشت.”

بیل با وجود این که در رئال بیش از یک ماه است که مصدوم است، باید به تیم ملی برود وبرای ولز بازی کند. کروس از این مسئله دلخور است و می گوید:”قطعا این رفتار کمی فرصت طلبانه است که در باشگاهت مصدوم باشی، به تیم ملی بروی و دوباره با شرایطی ناآماده از تیم ملی به باشگاه برگردی.شاید شرایط برای حضورش در تیم ملی خوب نباشد. امیدوارم که وقتی برگردد آماده باشد. مطمئنم که به کیفیت او در بازیهایمان نیاز داریم.”

این بازیکن که در چهارده بازی فصلش سه گل زده در مورد خودش گفت:”تلاش می کنم بیشتر گل بزنم. گاهی از اوقات به گلزن نیاز داریم.”