مرجع خبری رئال مادرید : روزهای استراحت و تعطیلی بازیکنان بارسا در هفته های اخیر زیاد بوده است. در حقیقت والورده تا جایی که بازیکنانش بخواهد به آنها استراحت می دهد و حسابی انها را نازپرورده به بار آورده است.

در حقیقت در این فصل والورده به بازیکنانی که در بازیهای ملی حضور نداشته اند در این فصل 26 روز استراحت داده و رئالیها 17 روز استراحت داشته اند.به طور مثال پنجشنبه بارسایی ها جشن داشتند و رئالی ها استراحت کردند. بارسا 9 روز بیشتر استراحت کرده است.بارسا فصل گذشته تا این زمان 22 روز استراحت داشت و امسال این عدد چهار روز بیشتر شده است.

شکست مقابل پی اس جی باعث شد تا زیدان تصمیم بگیرد که استراحت بازیکنان تیمش را کم کند. تا آن زمان زیدان به بازیکنانش 12 روز استراحت داد که چهار روزش در بازیهای ملی بود.بعد از آن تا یکشنبه آینده که بازیهای ملی آغاز می شود، زیدان فقط پنج روز به بازیکنانش استراحت داد که دو روزش در وقفه بازیهای ملی قبلی بود. به طور مثال پس از لغو ال کلاسیکو، بارسا به بازیکنانش دو روز استراحت داد و رئال فقط یک روز استراحت کرد.

یکی از انتقادهای مدیران بارسا به والورده این است که بیش از حد کار را برای بازیکنانش راحت گرفته و همین باعث شده که با بی خیالی بازی کنند و عملکرد ضعیفی داشته باشند.