مرجع خبری رئال مادرید : اس گزارش داده است که رئال مادرید در مقابل ایبار فقط یک تغییر خواهد داشت و مندی جانشین مارسلوی مصدوم می شود.

در حقیقت زیدان به ترکیب ایده آلش باور دارد و نمی خواهد به آن دست بزند. رئال مادرید می خواهد با کسب پیروزی و با خیال راحت به وقفه بازیهای ملی برود و زیدان از ترکیب ایده الش با حضور کاسمیرو، کروس و والورده در خط هافبک و رودریگو، بنزما و هازارد در خط حمله فردا شب به مصاف ایبار می رود.