مرجع خبری رئال مادرید: ناچو فرناندز، مارکو آسنسیو، گرت بیل، خامس رودریگز و مارسلو پنج غایب رئال مادرید در تمرین گروهی امروز بودند که همه آنها بازی مقابل ایبار را از دست می دهند. ناچو در زمین تمرین کرد و احتمالا قبل از اتمام سال 2019 می تواند به میادین برگردد.

زیدان امشب لیست بازی مقابل ایبار را اعلام می کند که علاوه بر پنج بازیکن مذکور باید چهار نفر دیگر خط بخورند که احتمالا ماریانو و براهیم دو تا از آنها خواهند بود و باید دید که دو نفر دیگر چه کسانی هستند.