مرجع خبری رئال مادرید : اشرف حکیمی بازیکن مراکشی رئال که قرضی به دورتموند رفته می درخشد و به همین خاطر رئال به صورت جدی به بازگشت وی در تابستان بعدی فکر می کند.

به همین بهانه نشریه آس پنچ دلیل را برای بازگشت اشرف برشمرده است:

1- دفاع کناری هجومی و گلزن: این فصل اشرف در چهارده بازی شش گل زده و بسیار گلزن ظاهر شده است.

2-  چندپسته بودن: می تواند در هر دو جناح خط دفاعی بازی کند و حتی در پست بال کناری و هافبک میانی هم قرار بگیرد.

3- جوان و محصول آکادمی است : او رد آکادمی رئال شکل گرفته و به خوبی می داند که چه مسیری را طی می کند.

4- رقابت با کارواخال: اودریوزولا رقیب سرسختی برای دنی نبود اما اشرف می تواند رقیبی بسیار جدی باشد.

5- داستانی مشابه کارواخال: دنی نیز برای پخته شدن به لورکوزن و بوندسلیگا رفت و حالا دنی مسیر مشابهی را طی می کند.