مرجع خبری رئال مادرید : زیدان در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی رئال مادرید و ایبار پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

ایبار:”همه بازیها مشکل هستند. بازی مقابل ایبار هم مثل سایر بازیهاست چرا که بازی در این زمین با بقیه استادیوم ها متفاوت است. در این لیگ بازی آسان وجود ندارد. نمی توانیم با آرامش به این بازی نگاه کنیم. با توجه به این که می دانیم حریف مشکلی داریم آماده ایم تا بازی خوبی داشته باشیم.”

امباپه:”چیزی در موردش نگفتم. فقط گفتم که این بازیکن چه می خواهد. رویایش این است که روزی در این جا بازی کند. هر کسی هر کاری که بخواهد را انجام می دهد.”

سوپرجام در عربستان:”در این جا هستیم تا بازیهایی که بخواهند را انجام بدهیم و فدراسیون تصمیم می گیرد. به تصمیم آنها احترام خواهیم گذاشت و به بازی کردن فکر می کنیم. برنامه ریزی برای بازیها به عهده آنهاست.”

جایگاه فیکس رودریگو تثبیت شده است؟” 25 بازیکن داریم که همگی می توانند فیکس باشند. در هر بازی باید ترکیب را انتخاب کنیم و من همین کار را خواهم کرد.”

مارسلو:”نمی توانم بگویم که مشکل دقیق مصدومیتش چیست چون اجازه ندارم اما جدی نیست. در مورد ماجرای مارسلو آرامش بیشتری داریم.”

بیل و خامس در تیم های ملی:”مصدوم نیستند اما آماده بازی کردن هم نیستند. به تیم ملی می روند و کاری از ما ساخته نیست. باید بروند و می روند. بعد از آن 5-6 روز با ما تمرین خواهند کرد و باید ببینیم که آماده بازی در تیم ملی خواهند بود یا نه. مصدوم نیستند. در تمرینات گروهی شرکت می کنند. علت خط خوردنشان فنی نیست چرا که هنوز با تیم تمرین نمی کنند و نمی توانند فردا بازی کنند. من تصمیم نمی گیرم، آنها تصمیم می گیرند و هنوز به زمان نیاز است.”

بنزما و تیم ملی:”همیشه دوست دارد که در تیم ملی بازی کند. نمی دانم که دقیقا چه اتفاقی افتاده اما از نظر من از نظر فوتبالی شرایط خوبی دارد و می تواند در تیم ملی بازی کند.”

مودریچ:” نمی توانم بگویم که بازیکنی باید بیشتر یا کمتر استراحت کند. نقش مهمی در تیم خواهد داشت. مصدومیت ها مانع از آن شده که عادی بازی کند اما به لوکا نیاز دارد.”

جوان ها:”بازیکنان آماده هستند و خانواده و باشگاه از آنها حمایت خواهند کرد. باید هر از گاهی با آنها صحبت کنیم.”

بازی با ایبار:”روزهای کمی برای آماده سازی داشتیم. باید رد زمین متفاوتی بازی کنیم.آنها در خانه نسبت به بازیهای خارج از خانه سبک متفاوتی دارند.”

کلین شیت:”نکته مثبتی است که گل نخوریم. هر تیم برایش تلاش می کند. هر بازی دنیای متفاوت خود را دارد و ما سعی می کنیم گل بزنیم و گل نخوریم.”

رودریگو گوئس و والورده:”عملکردشان و کاری که می کنند من را شگفت زده نکرده. هر بار که درون زمین می روند کار خود را می کنند.”