مرجع خبری رئال مادرید : سانتیانا مهاجم اسبق رئال مادرید در مورد شرایط وینیسیوس صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” در حال حاضر شرایط وینیسیوس مبهم است. در برخی بازیها مثل بازی با گالاتاسرای خط می خورد و  وقتی که در لیست قرار می گیرد و بازی می کند همه تلاشش را انجام می دهد. اما او در لحظات کلیدی که باید پاس مهمی بدهد یا ضربه آخر را بزند، تصمیم های اشتباهی می گیرد.صمیم های اشتباه در برخی شرایط محصول استرس اوست که باید آن را حل کند. او باید با جدیت بازی کند تا در زمان لازم بهترین تصمیم را بگیرد. بزرگان ترکیب باید به او کمک کنند. در زمان جوانی خودم در رئال خیلی ها کمک می کردند.”

از سویی دیگر گفته می شود که زیدان از مارسلو و کاسمیرو خواسته تا هوای وینیسیوس را داشته باشند تا این بازیکن روحیه اش را حفظ کند و دچار افت نشود.