مرجع خبری رئال مادرید : لوکا یوویچ مهاجم صرب و دومین خرید گرانقیمت تابستان رئال مادرید از لیست بازی مقابل ایبار خط خورد تا سورپرایز لیست باشد.

زیدان اما در این بازی، تصمیم گرفت که وینیسیوس و براهیم که بارها خط خورده بودند را به لیست برگرداند. بازیکن برزیلی در این فصل 432 دقیقه در ابزیهای رسمی حضور داشته که یک گل زده است.براهیم نیز از سوی زیدان به لیس تبرگردانده شده است. اما اودریوزولا، ماریانو و یوویچ خط خوردند. خامس، بیل، مارسلو، آسنسیو و ناچو به علت مصدومیت خط خورد هاند.

لیست رئال مادرید بدین شرح است : کورتوا، آرئولا، آلتوبه، کارواخال، میلیتائو، راموس، واران، مندی، کروس، مودریچ، کاسمیرو، والورده، ایسکو، هازارد، بنزما، لوکاس وازکز، براهیم، وینیسیوس و رودریگو.