مرجع خبری رئال مادرید : انگولو کانته هافبک فرانسوی در مصاحبه با تله فوت در مورد آینده اش صحبت کرد.

این بازیکن که همیشه زمزمه هایی در مورد پیوستنش به رئال مطرح بوده، گفت:”ممکن است دوران فوتبالم را در چلسی تمام کنم.تا سال 2023 بازیکن چلسی هستم و در ذهنم امیدوارم که بمانم و سالهای خوبی با چلسی تا پایان قراردادم یعنی تا 2023 داشته باشم. نمی توانم خودم را در لیگ دیگری تصور کنم.”