مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل و خامس رودریگز دو بازیکنی که در تابستان در لیست مازاد رئال مادرید قرار داشتند، در نهایت با وجود مخالفت شدید زیدان با اصرار مدیران باشگاه ماندنی شدند اما این دو بازیکن هفته هاست که به علت مصدومیت تمرین نمی کنند اما در وقفه بازیهای ملی به تیم های ملی خواهند رفت. مشخص نیست که این چه مصدومیتی است که فقط جلوی حضورشان در بازیهای باشگاهی را می گیرد و مشکلی برای حضور در تیم ملی ندارند!

اما حقیقت این است که رئال مادرید بهترین روزهای فصلش را از زمانی داشته که این دو بازیکن مصدوم شده و آنها را در اختیار نداشته اند و طبیعتا راه برای بازگشت آنها به ترکیب حتی در صورتی که با آمادگی از بازیهای ملی برگردند، خیلی مشکل است.

رودریگو گوئس در حال حاضر یک سر و گردن از همه بال راست های رئال مادرید بالاتر است و در این شرایط منطقی نیست که گرت بیل بخواهد جانشین او شود. از سویی دیگر براهیم دیاز، لوکاس وازکز و وینیسیوس که مقابل ایبار بازی کردند هم می توانند بخشی از تیم باشند و به همین علت بیل یک پله عقب افتاده است. از سویی خط هافبک هم با حضور فدریکو والورده، کروس و کاسمیرو شکل گفته و مودریچ پشت سر این نفرات است. در این شرایط بازگشت خامس به ترکیب هم خیلی مشکل است.

به هر صورت به نظر می رسد که زیدان نیازی به دو بازیکن مازاد شروع فصل ندارد و با این روند احتمالا دو بازیکن کلمبیایی و ولزی بخشی از آینده رئال مادرید نخواهند بود.