مرجع خبری رئال مادرید : کریم بنزما همچنان از لیست تیم ملی فرانسه خط می خورد. او چند سال پیش صحبت های تندی را علیه دشان به زبان آورد و به نظر می رسد که این مربی او را نبخشیده است

زیدان اخیرا گفته بود که بنزما لیاقت حضور در تیم ملی را دارد و حالا دشان در این باره گفت:”با صحبت های زیدان مشکلی ندارم. او سرمربی رئال مادرید است و با توجه به شغلش باید چنین حرفی را بزند. “