مرجع خبری رئال مادرید : کریستین اریکسن هافبک دانمارکی تاتنهام در مورد آخرین شرایط خودش صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” حس می کنم که تاتنهام کاملا به من اعتماد دارد. تفاوت زیادی با فصل گذشته وجود ندارد، به جز این که کمتر بازی می کنم. فکر نمی کنم که رابطه ای بین زمان پایان قراردادم و کم بازی کردنم وجود داشته باشد.

کمتر از هشت ماه تا پایان قرارداد اریکسن با تاتنهام مانده و به همین خاطر رئال مادرید مثل تیم های دیگری نظیر بایرن و تاتنهام شرایط خرید او را دنبال می کنند.