مرجع خبری رئال مادرید : در چهاردهمین دوره بازی خیریه انجمن پدران بچه های سرطانی منطقه آراگون قرار است که در روز سوم آذر اسطوره های رئال مادرید و ساراگوسا در لاروماردا به مصاف هم بروند.

قیمت بلیت های این بازی سه یورو تعیین شده و تمام عواید آن نصیب بیماران سرطانی منطبقه اراگون خواهد شد.فصل گذشته برای تماشای این بازی 20 هزار نفر به استادیوم رفتند. مارتین وازکز بازیکن اسبق رئال مادرید قطعا در این بازی  حضور می یابد.

این انجمن 196 کودک سرطانی و 331 خانواده را تحت نظر می گیرد.