مرجع خبری رئال مادرید : لوکا مودریچ هافبک کروات رئال مادرید شاید با پایان قراردادش با این تیم، راه لیگ آمریکا را در پیش بگیرد و به تیم اینترمیامی ملحق شود.

دیوید بکام که به تازگی تیمداری را در لیگ آمریکا با تیم اینتر میامی اغاز کرده است در نظر دارد که مودریچ هافبک کروات رئال مادرید را به تیمش اضافه کند. مودریچ تا 2021 با رئال قرارداد دارد که با بالا رفتن سنش احتمال جدا شدنش وجود دارد.