مرجع خبری رئال مادرید : بنزما هشت پنالتی در رئال زده که همه آنها به گل تبدیل شده است. راموس نیز آمار پنالتی های خوبی دارد و 15 تا از 16 ضربه خود در رئال را به گل تبدیل کرده است اما هواداران ترجیح می دهند که کریم پنالتی ها را بزند تا شانس آقای گل شدنش بیشتر باشد.

در نظرسنجی آس، 71 درصد خواستار آن شده اند که بنزما پنالتی زن اصلی تبم باشد در حالی که فقط 21 درصد به راموس رای داده اند.  بنزما در حال حاضر با 9 گل بهترین گلزن لیگ اسپانیاست و یک گل بیشتر از مسی، لورن و جرارد زده است اما اگر پنالتی های راموس را هم خودش می زد، باید اختلافش را بیشتر می کرد.

تا قبل از تابستان 2018 ، رونالدو پنالتی زن اول رئال بود که 71 تا از 450 گلش یعنی 15 درصد را با پنالتی زد. او 83 پنالتی زد که 71 تایش گل ش. کریم 233 گل در رئال زده که فقط هشت تایش پنالتی بوده است. اگر او پنالتی ها را می زد قطعا تا الان از 300 گل عبور کرده بود.