مرجع خبری رئال مادرید : زیدان همیشه می گوید که روی هر 25 بازیکن در ترکیبش حساب می کند  اما فعلا یکی از خریدها شرایط خوبی ندارد.

میلیتائو در پنج بازی اخیر رئال بازی نکرده و آخرین حضورش به شکست مقابل مایورکا در سون مویکس برمی گردد. در این مدت واران و راموس زوج خط دفاعی رئال بوده اند و با وجود مصدومیت ناچو فرصتی نصیب مدافع ملی پوش برزیل نشده است. میلیتائو در این فصل فقط در چهار تا از شانزده بازی ممکن برای رئال بازی کرده است.

در میان تازه واردها هیچ کسی کمتر از میلیتائو بازی نکرده است. این بازیکن البته یکی از مقصران شکست مقابل پی اس جی بود و شاید کم بازی کردنش به خاطر همان نمایش افتضاحش باشد. میلیتائو در این فصل فقط 300 دقیقه بازی کرده که از همه خریدها کمتر است. هازارد 825 دقیقه بازی کرده، مندی 498 دقیقه ، یوویچ 319 دقیقه و رودریگو 370 دقیقه. البته آرئولا که دروازه بان است هم 135 دقیقه بازی کرده که کم بودن دقایقش عجیب نیست چرا که کورتوا فیکس است.