مرجع خبری رئال مادرید : هر بار که بازیهای ملی می رسد، بیشتر مشخص می شود که بیل انرژیش را در رئال ذخیره کرده تا در تیم ملی بدرخشد. این بازیکن هر چقدر در باشگاه بی میل و بی خیال است، جانش را برای باشگاه می گذارد. بیل از زمانی که به رئال امده در باشگاه در 51.81 درصد دقایق حضور داشته و در تیم ملی کشورش هم در 65.43 درصد دقایق.

بیل هر چقدر عاشق بازی کردن در  تیم ملی ولز است، در رئال مادرید بی خیال است و به گلف و خانواده بیش از این تیم اهمیت می دهد. گرت بیل در رئال از 33.120 دقیقه ممکن به علت مصدومیت یا مشکلات دیگر فقط در 17.162 دقیقه حضور داشته در حالی که در تیم ملی در 3298 دقیقه از 5040 دقیقه ممکن بازی کرده است. این بازیکن در رئال میانگین هر 165 دقیقه یک گل را دارد و در تیم ملی ولز هر 149 دقیقه یک گل زده است.

در این فصل بیل در رئال فقط در 41.38 درصد دقایق ممکن حضور داشته در حالی که همیشه در خدمت تیم ملی کشورش بوده است. بیل دو بازی مهم مقابل مجارستان و آذربایجان دارد که باید هر دو را ببرد تا شانس حضور در یورو را داشته باشد.