مرجع خبری رئال مادرید : جولن لوپتگی سرمربی باسکی سویا در مورد دوران حضورش در رئال مادرید صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” ناراحت نمی شوم که از من در مورد رئال مادرید بپرسند اما در حال حاضر در سویا حضور دارم و این نکته مهمی است. از کارهایی که در زندگی ام کردم راضی هستم. در رئال مادرید کارهای خوبی کردیم و می توانستیم از خیلی لحاظ ها بهتر باشیم. بازگشت به رئال مادرید؟ فعلا در همان باشگاهی هستم که باید باشم.”