مرجع خبری رئال مادرید : سائول هافبک میانی اتلتیکو مادرید در مورد گرت بیل صحبت کرد. وی اظهار داشت :” وکیل مشترکی داریم. با هم اسپانیایی صحبت کردیم و شخصیتی بسیار صمیمی دارد. آن قدر شخصیت خوبی دارد که شگفت زده شدم. در مورد گلف صحبت نکردیم بلکه در مورد فوتبال و وکیلمان صحبت کردیم.”

وی در مورد شروع فصل در لالیگا برای رئال و بارسا گفت :” مثل ما هستند. لالگیا خیلی مشکل است. درست است که بازیهای اخیرشان را پرگل برددند اما بازی آسانی وجود ندارد.”