مرجع خبری رئال مادرید : آس در گزارشی به سلیقه سیاستمداران اسپانیا به فوتبال اشاره کرده است.

پدرو سانچز که نخست وزیر احتمالی اسپانیا خواهد بود، طرفدار اتلتیکو مادرید است.پابلو کاسادو، رئیس حزب ملت طرفدار رئال است، سانتیاگو آباسکال، رئیس حزب وکس هم رئالی است.پابلو ایگلسیاس رئیس حزب پودموس طرفدار نومانسیا است.  اینس آریماداس از حزب سیودادانوس طرفدار بارساست. اینیگو ارخون از حزب ماس پایس حامی رئال مادرید است و گابریل روفیان، سیاستمدار کاتالان طرفدار اسپانیول است. میگل آنخل رویلا سیاستمدار اهل کانتابریا هم طرفدار راسینگ است.