مرجع خبری رئال مادرید : پیش از بازی مقابل ایبار، زیدان سعی کرد که از بیل و خامس دفاع کند. دو بازیکنی که پاسخ حمایت مربی خود را با انگشت برعکس خود نشان دادند و با لبخندشان در تمرینات ملی هواداران را به سخره گرفتند. دو بازیکن ولزی و کلمبیایی پیراهن رئال را به سخره گرفتند و تلاش کردند تا به تیم ملی کمک کنند. خامس شاید به خاطر رفتار شخصی اش که قابل قبول تر باشد شرایط بهتری دارد اما بیل نیازی نمی بیند که تقصیر را گردن رسانه ها بیاندازد. این عاشق گلف در مادرید از بدنش مراقبت کرد تا به تیم ملی برود و در باشگاه هیچ کس نمی داند که چگونه این شرایط را عوض کند. حقیقت این است که زیدان می خواست که برود اما این یک حقیقت است که تا زمانی که از لیست بازی با بروژ خط خورد، حتی از سطح انتظارات خودش هم بازی می کرد.

در مورد این دو مورد شرایط متفاوت است. در حالی که بازیکن کلمبیایی زمان برای تغییر شرایط دارد و می تواند تا پایان فصل د رخدمت تیم باشد، گرت بیل فقط یک گزینه دارد : توافق فسخ قرارداد و رفتن به سمتی که بتواند به دلخوشی های خودش برسد و گلف بازی کند. بارنت بهتر است که به جای حرف زدن یک پیشنهاد واقعی برای بیل بیاورد.

آنتونیو رومرو