مرجع خبری رئال مادرید: ناچو فرناندز مدافع میانی  رئال مادرید به مراحل پایانی مصدومیتش نزدیک شده است و امروز پا به توپ شد.

ناچو احتمالا تا چند هفته دیگر می تواند در ترکیب رئال قرار بگیرد. خاوی هرناندز، آلتوبه، دلافوئنته، بلمن ، فیدالگو، میگل، سانتوس و سینتس از آکادمی در این جلسه تمرینی حضور داشتند.