آقای گل ما بازنشسته می شود

داوید ویا در پایان فصل کفش هایش را آویزان می کند

بازی بسکتبال رئال مادرید و بارسلونا؛ بازگشت میروتیچ به ویزنیک

لوپتگی:”به عقب نگاه نمی کنم، همه کارهایی که کردم با حسن نیت بود”