مرجع خبری رئال مادرید : آیمار سنتنو پدیده فوتبال آرژانتین بود که پس از موفقیت در مسابقات تلویزیونی این فرصت را به دست آورد تا در رئال مادرید تست بدهد اما سرنوشت برایش خوب پیش نرفت و حالا راننده کامیون است.

او در سن 16 سالگی در مسابقه تلویزیونی ” در مسیر موفقیت” برنده شد تا این فرصت را به دست بیاورد تا در رئال مادرید تست بدهد و حتی با برخی کهکشانی ها نظیر کارلوس، بکام، زیدان و فیگو هم تمرین کرد اما در حال حاضر به شغل رانندگی کامیون مشغول است.